תל"ן

תכנית לימודים נוספת בבית ספר "בן-גוריון" תשע"ח

במסגרת ההערכות לשנת הלימודים תשע"ח, אנו מבקשים להמשיך ולהפעיל את שיעורי אומנויות הבמה. התקציב לפיתוח תכנית תל"ן ממומן משעות עירייה הניתנות לביה"ס, ומשעות שבית הספר מקצה. ואולם, תקציב זה אינו נותן מענה לתכנית המקיפה את כל הכיתות ואינו מאפשר ליצור פעילויות בקבוצות קטנות יותר, בהם ילמדו מספר מורים באותה הכיתה בו זמנית. לדוגמה: ביום שני כיתות א' ב' לומדות בקבוצות קטנות מחול וג'אגלינג באותה השעה. הווה אומר, כדי ללמד שעתיים תל"ן נדרשים שלושה מורים. עוד, בשכבת כיתות ד'-ה' וכן בשכבת כיתות ו'-ז' התלמידים מקבלים שעתיים בתחום אומנויות הבמה שבחרו לאחר חשיפה. בית הספר מאפשר להם לבחור מגמה אחת מתוך היצע של שש מגמות, כלומר כדי לתפעל שעתיים שבועיות יש להעסיק שישה מורים. לשם כך נדרשת תוספת שלכם ההורים (תשלומי התל"ן), למימון חלקי בלבד של התכנית.

 

מטרת התכנית:

מטרת התוספת הינה לאפשר להרחיב את תחומי הדעת והעניין של התלמידים במגוון האומנויות:

 

בכיתות א'-ב': תיאטרון – יוסי שחר, מחול ותנועה – אסתאר גולדמן, ג'אגלינג – טל לוי.

בכיתות ג': להקה ווקאלית – אליאור פלח, מולטימדיה מחשבים – ירון מאירצ'יק.

בכיתות ד'- ז': תיאטרון – ג'וש שגיא/יוסי שחר, שפת הבמה – שלומי נתיב, היפ-הופ – מישל חי, להקה ווקאלית –  אליאור פלח, שירה בשילוב כתיבה יוצרת – רועי גור, תקשורת – יוסי שוורץ, אהוד מלכה – תכנות.

כיתות ח': שפת הבמה – שלומי נתיב, להקה ווקאלית – אליאור פלח, שירה בשילוב כתיבה יוצרת – רועי גור.

 

לידיעתכם, כל המורים מאושרים כחוק, ומקבלים את אישור הרשות לעבוד בביה"ס. על מנת שהתכנית תמשיך לפעול אנו זקוקים ל 75% הסכמת הורים מכלל ההורים בבית הספר. בימים אלה נשלח אליכם מכתב בו נדרשתם לאשר בלבד באם אתם מעוניינים שמסלול אומנויות הבמה המהווה נדבך ויסוד בהגדרת ייחודיות בית הספר ימשיך לפעול ולהתקיים.

 

מה זה תל"ן?

סעיף 8 לחוק חינוך ממלכתי קובע כי שר החינוך רשאי לאשר למוסד חינוכי רשמי, לבקשת הורי תלמידים במוסד, תכנית למודים נוספת.

תכנית הלימודים הנוספת היא תכנית לימודים המועברת בנוסף לתכנית הלימודים הבסיסית (תכנית החובה ותכנית ההשלמה).

מימון תכנית הלימודים הנוספת מוטל על ההורים, כאשר רשות החינוך המקומית (העירייה) עשויה לסייע במימון באופן מלא או חלקי.

התכנית תאריך את שעות ההוראה השבועיות של הכיתה, לא תאושר הוראה בקבוצות במקביל לשעות ההוראה התקניות.

במידה וכל תלמידי הכיתה משתתפים בתכנית התל"ן, אפשר לשלב את השעות בתוך שעות יום הלימודים, אם רק חלק משתתפים, שעות התל"ן יינתנו לפני יום הלימודים או בסוף היום, כלומר: מחוץ למערכת השעות היומית על פי התקן.

 

עלות תכנית תל"ן לכל תלמיד

עלות שעתיים שבועיות של תל"ן לאורך כל שנת הלימודים הינה 320 ₪. כלומר מחיר שעת תל"ן בודדת לתלמיד היא 4 ₪ בלבד.

תכנית התל"ן בביה"ס היא בהלימה לדרישות משרד החינוך ותכנית מסגרת שהתוותה הרשות, כשטובת התלמידים ורווחתם הם המנחים אותנו.

 

בברכה,

ד"ר איריס מנדלביץ – מנהלת בית הספר

גב' צופיה שמואלי – רכזת המגמות