התפיסה הפדגוגית של בית הספר

  • שואף למיצוי הפוטנציאל של היחיד, למצוינות לימודית ואישית, בשילוב כלים של פדגוגיה מוטת עתיד, תוך שימוש במרחבים המדמים סביבת עבודה ולימוד מעולמות הטכנולוגיה ואומנויות הבמה.
  • מעצב בוגר בעל חוסן פנימי, לומד עצמאי, מפתח מחשבה עצמאית  ובעל מוטיבציה לנקיטת יוזמה ואחריות.
  • מחנך לערכים של כבוד הדדי ומטפח מנהיגות חברתית.
  • מנחיל ומוביל תרבות שבה המצויינות היא ערך מרכזי.
  • בחזוננו חולקים בו זמנית ערכים של מצויינות אישית ואנושית, התעלות ומובילות תוך מחוייבות ורגישות לחברה. אנו מחוייבים ליצירת סביבות למידה תומכות רגשית, גמישות ודינאמיות, שבהן יתאפשרו שיח מאתגר ויצירת ידע חדש.
  • ייחודיותה של השאיפה שלנו בעצם היותה קהילה לומדת, שבה תלמידים ומורים שווים בסקרנותם ובמחוייבותם לקחת זה את זה שוב ושוב לשדות חדשים, בלתי ידועים, כך תפתחנה למורים ולתלמידים אפשרויות חדשות להעצמת מכלול היבטי התודעה, ביטוי לכישוריהם היחודיים ויצירת דפוסי לימוד וחינוך הולמים תוך התחדשות מתמדת.