שלט חדש לבית ספר "בן גוריון"

שלט חדש בבית ספר בן גוריון
הורים ותלמידים יקרים,
משתפת אתכם כי התחדשנו בשלט חדש לבית הספר.
בשלט מופיע הלוגו החדש של בית הספר שעוצב בעקבות תהליך הגדרת החזון הבית ספרי.
דמותו של דוד בן גוריון המנהיג מתנוססת ומסמלת את ערך ההובלה והמנהיגות אליו אנו מכוונים את ילדינו, באמצעות ארבעת החוזקות של בית הספר: מצויינות בלימודים, מצויינות
ערכית, טכנולוגיה ואומנויות הבמה.
כל הממשקים הללו מסייעים לנו בתהליך טיפוח התלמידים,
בשאיפה שיצמחו להיות מנהיגים חברתיים: בוגרים המצויידים ביכולות ערכיות ולימודיות גבוהות.
שלכם:

ד"ר איריס מנדלביץ – מנהלת ביה"ס
והצוות החינוכי